80 levensjaren...

 
Mataive 001

Edgard D'HONT, geboren in 1861 in Chênée, zal een artistieke loopbaan kennen die van hem een door pers en recensenten gevierd landschapsschilder zal maken. Gewaardeerd door een bourgeois publiek dat eindelijk de weg naar de kunst zal vinden, zal hij één van de betere Waalse "verkopers" worden van voor de eerste wereldoorlog. Maar het zijn vooral zijn pragmatisme en concrete acties die een heropleving zullen teweeg brengen van de cultuur aan de Maas, die sinds het eind van de middeleeuwen versteend leek.

Hij werd door zijn gelijken verkozen tot secretaris van de " Cercle des Beaux-Arts" en van de "Fedération des Artistes Liégeois" en ijverde samen met andere personaliteiten, zoals de schrijver Maurice Des Ombiaux of de meer politiek georiënteerde Camille Destrée, voor een heropleving van de Waalse fierheid, waarbij de zin voor uitmuntendheid, originaliteit en zelfs onafhankelijkheid niet afwezig waren.

Hij zal trouwens de leiding nemen van de beweging "Les Cinq", die in 1886 in Luik een eerste tentoonstelling van moderne picturale kunst, die naam waardig, zal uitwerken. Het "Salon de l'Emulation" zal, gelet op zijn succes en zijn vernieuwende aanpak, nagebootst worden door verscheidene andere Waalse grootsteden.

Zijn artiestieke gedrevenheid brengt Edgard D'HONT er ook toe verscheidene evenementen te bedenken en uit te voeren, die het zuiden van het land op de kaart zetten in het jonge België, dat sinds het begin van zijn bestaan werd beheerst door traditionele Vlaamse kunst en door de ijdelheid waarvan de nieuwe hoofdstad langs de Zenne getuigde.

De schoonheid van het gewest dat geroemd wordt om zijn rebelse waterlopen, zijn felle licht maar ook zijn donkere schaduwen, zal steeds centraal staan in de bucolische werken van de "Maître de Chênée".

Edgard D'Hont zal, trouw aan zijn roeping en zijn geboortegrond, nooit bekendheid nastreven, noch de originaliteit van een visionair. Hij zal er zich, als bewonderaar en beschermer van de natuur die hij verheerlijkt, toe beperken, weer te geven wat hij ziet, zonder enige intellectuele vervorming. Dit heeft er misschien toe geleid dar hij heden ten dage in de vergetelheid is beland. Alleen een straat in het centrum van Chênée kreeg zijn naam...

Elders zorgden, in deze woelige jaren, originaliteit en vernieuwing vaak voor bekendheid en roem. Edgard D'Hont zal zich als fijngevoelig landschapsschilder beperken tot de eerbied voor, en daardoor ook de bescherming van een werkelijkheid die zichzelf verheerlijkt.

Niettemin wees de "Gazette de Liège" er in 1931 terecht op dat, wie kennis maakt met de helderheid van zijn werk, bij het aanschouwen van een landschap langs de Maas, niet anders kan dan uitroepen: "Voorwaar,...je zou zeggen een D'Hont !"

(Het portret van Edgard D'Hont dat je bovenaan deze pagina vindt, is het werk van Alphonse Mataive, begenadigd portrettist. Deze olieverfschilderij werd geschilderd in 1895 in Méry, tijdens een gezamenlijk vriendenverblijf in de villa Crèvecoeur. De landschapsschilder van Chênée is op dat ogenblik 34 jaar oud. Hij is in 1941 gestorven.Het werk meet 29 bij 21 cm en behoort tot een privé-collectie.)

Page internet 012

De olieverfschilderij die hierboven is afgedrukt, is typisch voor het werk van Edgard D'Hont en draagt de titel "Un soir..."; het werk meet 24 bij 18 cm en behoort tot een privé-collectie.

Ik hoop, beste lezer, dat ik u bij de verdere lectuur (zelfs in het Frans!), kan brengen tot het delen van de emoties en de betovering die deze kunstenaar weet op te wekken.

Vertaling: Stefaan SONCK.

Hartelijk bedankt Stefaan!!!

Libre 001
Ebay allemand
D hont michel coryn 013